Varausehdot

Mieko Resort noudattaa majoituspalvelujen tilaamisessa, varaamisessa ja tehtyjen palveluiden peruuttamisessa seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on suorittanut näissä sopimusehdoissa mainitun maksun.

Varaaminen ja maksu

Varaus on vahvistettu, kun asiakas on suorittanut Javete Oy:lle maksun majoittumisesta joko luottokortilla tai verkkopankissaan.

Suorassa varauksessa asiakkaalle lähetetään sähköpostilla tilausvahvistus, asukasohje ja avainkoodi ja majoituskohteen osoite. Saapuessaan kohteeseen on asiakkaan esitettävä tilausvahvistus ja tosite maksusta.

Javete Oy:llä on oikeus hintojen muutoksiin. Sopimuksen syntymisen jälkeen vuokranantajalla on oikeus korottaa sovittua hintaa, jos mökkilomapalvelun hintaan vaikuttavat verot tai julkiset maksut muuttuvat.

Peruutukset

Peruutus on tehtävä aina kirjallisesti s-postilla . Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa 30 päivää ennen oleskelun alkamista, suoritus palautetaan vähennettynä toimistomaksulla 15€ ja peruutuskuluilla 50 €. Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa myöhemmin kuin 30 päivää ennen oleskelun alkamista veloitetaan koko vuokra. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Javete Oy:lle.

Siinä tapauksessa, että Javete Oy saa vuokratuksi lomakohteen toiselle asiakkaalle, palautetaan vuokra siltä osin kuin uudelta asiakkaalta saadaan vuokraa.
Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu lomakohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu vuokranpalautukseen.

Sairaustapauksien varalta on suositeltavaa ottaa matkavakuutus.

Javete Oy:llä oikeus peruuttaa varaus
Mikäli kysymyksessä on ylivoimainen este (force majeure) lomakohteen omistaja voi irtisanoa sopimuksen, jolloin Javete Oy:n on mahdollisimman pian ilmoitettava asiakkaalle peruutuksesta. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa suoritukset takaisin.

Ovikoodin luovutus

Lomakohteen ovikoodi luovutetaan asiakkaalle tulopäivänä tai sitä edeltävänä päivänä s-postilla tai tekstiviestinä.
Oleskelu lomakohteessa

Lomakohde on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä yleisimmin klo 15.00 lähtöpäivään klo 12.00 välisenä aikana. Lomakohteiden vuokraan sisältyy vuodevaatteet, lakanat, pyyhkeet, perusastiasto ja normaalit energiakulut. Asiakas on velvollinen korvaamaan kohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingon suoraan Javete Oy:lle.

Tupakointi on kielletty kaikkien lomakohteiden sisätiloissa. Tupakointisäännön rikkomisesta veloittaa asiakkaalta 500€.

Lomakohteen loppusiivous 140€. Huonekalut laitettava alkuperäisille paikoilleen. Javete Oy:llä on oikeus laskuttaa asiakkaalta lisäsiivouskulut joskohde jätetty kohtuuttoman epäsiistiin kuntoon.

JaveteOy:llä on oikeus periä lomakohteeseen saapumisen yhteydessä asiakkaalta enimmillään 500€ suuruinen vakuusmaksu. Javete Oy palauttaa vakuusmaksun asiakkaalle lähtöpäivänä tarkistettuaan lomakohteen. Vahinkojen korvaus sekä siivouksesta (esim. tupakointi lomakohteessa) aiheutuvat mahdolliset lisäkustannukset voidaan pidättää vakuusmaksusta.

Henkilömäärä

Lomakohdetta ei saa käyttää useampi henkilö kuin mikä on mökin tiedoissa ilmoitettu vuodepaikkojen määrä, poikkeuksena koulut ja muut juhlatilaisuudet joissa ei tarvita majoittumista. Mikäli henkilömäärä ylittää mökin tiedoissa ilmoittaman mökin vuodepaikkojen määrän, Javete Oy perii lisämaksuna 30% majoituksen hinnasta tai sillä on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, jolloin asiakkaalle ei palauteta mitään suoritetuista maksuista.

Teltan ja asuntovaunun tai vuokrattavien välineiden (esim. kylpypalju) käyttö lomakohteen tontilla ilman lupaa on kielletty. Sähkö- ja hybridautojen lataaminen mökkien sähköverkoista on ehdottomasti kielletty.

Valitukset

Kaikki lomakohteen varaukseen ja kuntoon liittyvät valitukset osoitetaan välittömästi aiheen ilmaannuttua. Javete Oy ei käsittele jälkikäteen tehtyjä majoituskohteen kuntoon liittyviä valituksia.

Mikäli kohteessa suoritetaan korjaus- ja huolto toimenpiteitä Javete Oy:stä riippumattomasta tai muuten ennalta arvaamattomasta syystä ja ongelma on korjattu kohtuullisessa ajassa, ei markkinointiorganisaatiolla ole korvausvelvollisuutta.

Ylivoimainen este

Javete Oy ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. sähkökatkot tai eläimet, kuten hiiret ja hyönteiset). Markkinointiorganisaatio ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä.

Shares
Share This